Objektų prijungimo prie ESO tinklų dokumentacijos tvarkymas (rangovo akto pateikimas) visoje Lietuvoje

Įvertiname ar objekto elektros įrenginiai atitinka Elektros įrenginių ir įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą ir teikiame Elektros energetinių įrenginių techninės būklės aktą (JAU GREITAI).